Browse By

Tag Archives: Lagunajanda

No Thumbnail

Ressenya andalusa

Tal com s’avanç la setmana passada una representació de la Comissió Taurina d’Algemesí ha estat el passat cap de setmana per terres andaluses a fi de poder veure jònecs de distintes ramaderies. Les ramaderies visitades han sigut les següents. En la zona de Còrdova es

No Thumbnail

Reseña andaluza

Tal como se adelanto la semana pasada una representación de la Comisión Taurina de Algemesi ha estado el pasado fin de semana por tierras andaluzas con el fin de poder ver novillos de distintas ganaderías. Las ganaderías visitadas han sido las siguientes. En la zona