Browse By

La subhasta de 2012 deixa tres cadafals per adjudicar

La subhasta de cadafals deixa tres cadafals per subhastar.  Els llocs 1, 23 i 29 han quedat deserts, i la Comissió Taurina haurà de fer front al muntatge i explotació dels tres.

La subhasta sa saldat amb una recaudació substancialment inferior a la de l'any passat. En total sa recaudat 359.000 €, més de 90.000 menys respecte a 2011. La setmana de bous afronta un any econòmicament molt difícil, un repte per a la Comissió que se constituirà el proper dimarts 27 de Març, en Assemblea General, al Saló d'Actes de l'ajuntament des de les 19:45 en primera convocatòria, i les 20:00 en segon.

Com a nota negativa, la penya P.T.O. a la que pertany el fins hara president de la Comissió Taurina, Leo Talens, no s'ha adjudicat ningún cadafal, motiu que impedirà que Leo es presente per a l'any 2012. Després de cinc anys, hi haurà un canvi a la presidència de la Comissió.

La penya Torbeta, fins ara adjudicatària de l'angle nº 1, tampoc s'ha adjudicat ningún cadafal; tampoc ha concurrit a la subhasta la penya Llambrígol, adjudicatària fins ara de l'angle nº5; la penya Va de Bous ha agafat el relleu al muntatge d'aquest angle.

Més penyes han canviat de lloc al 2012; la Sukala torna a Xarpa, adjudicant-se el nº18, i la Vexes-lo passa al costat de l'ajuntament, adjudicant-se el nº4.

La nota positiva de la subhasta l'han protagonitzat les penyes de nova factura Iee Que Vaig, i Només Tinc Un, qui s'han adjudicat cadafals al lloc de Pastora. Sang nova per a la festa, seguint el camí obert l'any passat per la penya Anem a Bacs, també adjudicatària enguany de cadafal al costat de Pastora.

El nou mapa de la Plaça és el següent:

1 ---
2 PI K D'OR
3 MESINFOT
4 VEXES-LO
5 VA DE BOUS
6 NON TINC PROU
7 IEE QUE VAIG
8 VAKES TRIC BOUS
9 NOMES TINC UN
10 K'AS LIAT
11 ANEM A BACKS
12 ASKAMPA'L POLL
13 MESQUE MAI
14 LA TINC AL MIG
15 TINC SON
16 PA L'ARRASTRE
17 ALÍ GALLÓ
18 SUKALA
19 PATAES L'HEM ERRAT
20 FANECAES-MAO
21 TOT BEGUT
22 MANA MANA
23 ---
24 KASIDEBAES
25 XIFLALI-CAGUERA DE BOU S.C.P.
26 TOT PER VIURE
27 XE KE XENT
28 TOT UN XOU
29 ---